Бaл

Абитуриентски бал - Виктория

Абитуриентски бал...

Абитуриентски бал - Ростислав

Фотограф за бал...

Касим

Заснемане на бал...

Абитуриентски бал - Радина

Фотограф за бал...

Ивона

Заснемане на бал...

Дипломиране - Нели

Фотограф за...

Абсолвентски бал - МУ Плевен

Фотограф за...

Абитуриентски бал - Радина

...

Абитуриентски бал – Йоанна

...